VOLYMER

✓ Terrängmodeller

✓ Beräkning av volymer på högar och berg i grus- och bergtäkter.

✓ Ortofoton

✓ Täktkartor