utsättning

RELATIONSRITNINGAR OCH SITUATIONSPLANER

✓ Inmätning av mark-, VAD-, utrustningsdetaljer på nya anläggningar

✓ Inmätning av fastighet för framtagande av situationsplan

✓ Täckdikningskartor

✓ Inmätning av ledningsnät; el, fiber, fjärrvärme, VAD

✓ Ritningar kombinerade med ortofoton