AVVÄGNING OCH KONTROLLMÄTNING

✓ Avvägning

✓ Kontrollmätningar i plan och höjd med totalstation