utsättning

UTSÄTTNING OCH BYGGMÄTNING

✓ Byggnation

• Grovutsättning av byggnader

• Finutsättning av byggnader

• Byggmätning; bultgrupper, pelare

• Utsättning av fixpunkter

✓ Övrig utsättning

• Gränsutvisning

• Berg- och grustäkter; brytområden och verksamhetsområden

• Utsättning av vägar

• Utsättning av ledningsnät