utsättning

GIS

KARTAB utför olika typer av geografiska analyser utifrån en mängd olika data. Möjliga LIS-områden, strandskydd, översvämningsrisker, längder på VAD-ledningar, hårdgjorda ytor är exempel på analyser. Vi förbereder geografisk data för användning i olika GIS, sk ”GIS-anpassning”. Detta kan innebära att vi ser till att alla ytobjekt är korrekta, att inga objekt korsar varandra osv. På detta sätt kan den geografiska informationen kvalitetssäkras för användning i olika system. Vi kan förutom att leverera GIS-anpassad data i alla de vanligaste formaten shp, dwg, mfl även leverera i databasform i olika format.