MASKINSTYRNING

✓ Projektering och skapande av modeller för maskinstyrning

✓ Anpassning av befintliga riktningar för maskinstyrning

✓ Volymberäkning och relationsritningar från inmätta punkter