TJÄNSTER FÖR KYRKOGÅRDAR

✓ Kyrkogårdskartor

✓ Komplett inmätning av kyrkogård

✓ Anpassning av karta för koppling mot gravregister

✓ Numrering av gravar, träd mm.

✓ Kartan i mobilen

✓ Kartor för web, tryck och informationstavlor

✓ Ortofoto

✓ Ajourhållning av befintliga kartor